Factoring a jeho výhody pro váš podnik

Factoring je předem smluvně sjednané odkupování krátkodobých pohledávek, povětšinou se splatností do 180 dní, factoringovou společností. Dodavatelé zboží či služeb na tuto společnost postupují pohledávky vzniklé při prodeji na fakturu. Tato faktoringová firma je tak věřitelem a přebírá od dodavatele veškerá rizika a zpravidla vám vyplatí část hodnoty takto postoupených pohledávek.

Co vůbec factoring přinese vaší firmě?

S factoringem je možné jednat pružněji s odběrateli, neboť jim nabídnete vyžadovanou dobu splatnosti, až 270 dní, a získáte tím rovněž konkurenční výhody. Sami si můžete vybrat dobu upomínání pohledávek po splatnosti, popřípadě si lze sjednat pojištění rizika odběratelů. Překvapit vás pak nemohou i sezonní výkyvy v příjmecha výdajích.

K čemu slouží regresní factoring?

Při regresním  faktoringu  faktoringová firma zálohově financuje pohledávky před splatností. Splatnost faktur pak může být již od 2 týdnů až po 180 dnů. Financování je poskytováno od doby, než je pohledávka odběratelem uhrazena na účet faktora, a to nejpozději do konce tzv. regresní lhůty. Právě regresní factoring je pak frekventovaně využívá hlavně kvůli své nízké ceně srovnatelné s bankovním úvěrem.

Factoring s pojištěním, bezregresní factoring a kreditní riziko

Při bezregresním  faktoringu  faktoringová firma přebírá riziko za postoupené pohledávky, toto kreditní riziko je pak převedeno na konkrétní specializovanou pojišťovnu, a jedná se tak o factoring s pojištěním. Za pomoci bezregresního  faktoringu  lze financovat lhůty splatnosti u vašich odběratelů, kde by případné neuhrazení pohledávky ohrozilo dodavatele. Bezregresního  faktoringu  je využíváno také při dodávkách neprověřeným odběratelům, či třeba do zahraničí.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Factoring a jeho výhody pro váš podnik
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: registracePR